เพราะเราเข้าใจความต้องการของคุณในการก่อสร้าง

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น จำกัด

            ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 ให้บริการในส่วนงานก่อสร้างงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร งานออกแบบ และงานให้คำปรึกษาแก่องค์กรภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานก่อสร้างในเขตพระราชฐาน งานบริหารดูแลบำรุงรักษา งานระบบประกอบอาคาร งานบริหารดูแลและบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรมภายนอก งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานบ้านพักอาศัย งานโรงงานต่างๆ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้รับจ้างขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง " ระดับชั้นพิเศษ สาขางานก่อสร้างอาคาร " อีกทั้งได้รับการจัดอันดับผู้รับจ้างขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง " ระดับชั้นที่ 2 สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง "     Learn more

มาตรฐานผู้รับเหมางานก่อสร้าง

" ระดับชั้นพิเศษ สาขางานก่อสร้างอาคาร "

" ระดับชั้นที่ 1 "

" ระดับชั้นที่ 2 สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง "

" ระดับชั้นที่ 1 "
facts-img

0 +

จำนวนโครงการที่ผ่านมา

facts-img

0 คน

จำนวนพนักงานในบริษัท

facts-img

0 ปี

บริษัทเปิดดำเนินงานมาแล้ว

facts-img

0 +

คู่ค้าของบริษัท