บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น จำกัด
: หจก.ทีมอิเล็คทริคเอ็นจิเนียริ่ง : บริษัท ทีมเซอร์วิสซิสเต็ม จำกัด : บริษัท ซีแมค เอสโค (ไทยแลนด์) จำกัด